Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor de bestellingen op www.PR-Home.be

 

Op de volgende pagina’s worden de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) opgenomen

voor de registratie en bestellingen bij de online boetiek van PR Home, Waregem, België

 

De wetgever verplicht in het bijzonder online dienstverleners tal van vermeldingen op te nemen aangaande de overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden. Hieronder verzamelden wij voor u deze vermeldingen en leveringsvoorwaarden.

 

  1. Toepassingsgebied; Termijn

1.1 De verwerking van de verrichtingen en de levering wordt uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig deze AVV, die de basis vormen voor het geheel van contracten gesloten op basis van de huidige aanbiedingen op PR-Home.be. De AVV, die in tegenspraak zijn met of afwijken van de volgende bepalingen zijn niet van toepassing. Deze AVV zijn niet van toepassing op aankopen van goederen te koop aangeboden door PR-Home op andere onlinemarkten.

1.2 Indien er sprake is van „consumenten“ in deze AVV, betreft het natuurlijke personen die een rechtshandeling stellen om redenen die met name vreemd zijn aan hun professionele of zelfstandige activiteiten. De „ondernemers“ daarentegen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, of bedrijven met rechtspersoonlijkheid, die bestellingen plaatsen voor de behoefte van hun commerciële, zelfstandige of vrij beroep activiteit. Zowel de consumenten als de bedrijven worden beschouwd als “klant” in de zin van onderhavige AVV.


1. 3 Wanneer werkdagen worden aangegeven als termijn, omvatten deze alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.


 
2. Inschrijving op www.PR-Home.be

2.1 Bij de bestelling van goederen en/of het openen van een klantaccount op PR-Home.be, zal u worden uitgenodigd u te registreren en uw persoonlijke informatie te verstrekken.


2.2 Bij inschrijving bent u verantwoordelijk voor het juiste en volledige karakter van de te verstrekken informatie. U gaat ermee akkoord de toegangsgegevens op vertrouwelijke wijze te behandelen en niet aan onbevoegde derden over te dragen. De inschrijvingsbevestiging komt onmiddellijk na het verzenden ervan toe.


2.3 U bent zelf als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de zones toegankelijk hiertoe. Zij kunnen geen schade toebrengen aan de rechten van derden. Er is geen recht op publicaties archivering van inhoud, zoals bijvoorbeeld productevaluaties.


2.4 U dient zich te onthouden van elke storing van de site PR-Home.be of in het algemeen van elk gebruik van gegevens beschikbaar buiten het beoogde gebruik binnen het platform. Manipulaties uitgevoerd met als doel het verkrijgen van onverschuldigde betalingen of enig andere voordeel dat schade toebrengt aan de belangen van PR-Home of een andere betrokken partij kan, buiten de juridische gevolgen, met name leiden tot het verlies van toegang tot PR-Home. Klanten kunnen genieten van het online aanbod in de mate van de respectieve beschikbaarheid ervan. Het gebruik van de inhoud kan alleen worden gebruikt voor privé, niet-commerciële doeleinden.


2.5 Elke klant wordt maar toegestaan een enkele klantaccount te onderhouden. Wij behouden ons het recht voor meervoudige inschrijvingen te verwijderen, de klanten te waarschuwen die de bepalingen in de punten 2.1 en 2.4 schenden, of de inhoud te verwijderen of bewerken (virtueel woningrecht).


2.6 Een recht op permanente toegang tot de site of de gegevens of andere voorgestelde diensten bestaat niet. PR-Home biedt geen garantie met betrekking tot de permanente toegang tot het platform en de andere delen van de prestaties.

 
3. Bestellingproces; Mogelijkheden tot wijziging; Mogelijkheid tot opslag en consultatie van de overeenkomsttekst

3.1 We hebben het technische proces van de bestelling op een zeer eenvoudige manier bewerkstelligd. U kiest uit de aanbiedingen op PR-Home.be een artikel en bepaalt het gewenste aantal voor elk artikel dat u wenst te bestellen. U bereidt de bestelling van het geselecteerde artikel voor door op de knop “IN WINKELWAGENTJE” te klikken. Met de knop “VERDER WINKELEN”, keert u terug naar de catalogus en kan u andere artikelen selecteren en toevoegen aan uw winkelwagentje. Om over te gaan tot bestelling, klikt u op de knop “IN WINKELWAGENTJE”.


3.2 In het winkelwagentje kan u opnieuw het aantal geselecteerde artikelen controleren, aanpassen of bepaalde artikelen verwijderen of nieuwe artikelen toevoegen door op de knop "VERDER WINKELEN" te klikken. Klik op "BESTELLING AFRONDEN" om toegang te krijgen tot uw bestaande inschrijving of de registratie van uw gegevens. U kan (i) een ander leveringsadres invoegen, (ii) uitgenodigd worden de algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, het wettelijk herroepingsrecht en de verklaringen van de geldende gegevensbescherming, (iii) uw methode van betaling kiezen en(iv), voordat uw bestelling wordt verzonden, rustig de gegevens controleren en eventueel corrigeren. Reeds op dit moment kan de voltooide bestelling worden opgeslagen en afgedrukt. Door op de "BEVESTIG UW ORDER" knop te klikken wordt de bestelling juridisch gesloten.


3.3 U kunt de tekst van deze AVV raadplegen op de website www.PR-Home.be onder het tabblad "AVV". U kan dit document ook afdrukken en opslaan met behulp van de gebruikelijke functie van uw browsertype en ze opslaan in PDF-formaat.


3.4 De tekst van de overeenkomst zal worden opgeslagen, maar kan achteraf niet afzonderlijk worden bekeken. Echter, de tekst van de overeenkomst kan worden afgedrukt of opgeslagen voor verzending. Ook kan eveneens de gegevens van uw bestelling archiveren door (i) de AVV te downloaden en met behulp van uw browser de gegevens vermeld op de laatste pagina van de bestelling op te slaan of (ii) te wachten op de automatische bevestiging van de bestelling, alsook de automatische bevestiging van de overeenkomst, die u zal worden overgemaakt per e-mail naar uw adres na afsluiten van de bestelling. Deze e-mails bevatten nogmaals de ordergegevens en kunnen makkelijk worden afgedrukt of dankzij uw emailprogramma worden opgeslagen.


3.5 Uw bestelgegevens worden bij ons opgeslagen, maar kunnen om redenen van veiligheid, niet rechtstreeks door u worden geconsulteerd. Wij bieden voor elke klant directe toegang, beschermd door een wachtwoord, tot uw bestelgegevens die u via de knop “KLANTGEGEVENS WIJZIGEN” kan vinden. Hier kan u na registratie uw gegevens over eerdere orders, adressen, betalingsmethodes en een eventueel nieuwsbriefabonnement beheren en opslaan.


3.6 Alle prijzen op de site vermeld zijn inclusief 21% btw. De vermelde prijzen zijn in € ( euro).


3.7 Genoemde prijzen gelden voor het artikel zoals omschreven en afgebeeld, maar zonder toebehoren of (afgebeelde) decoratie, tenzij nadrukkelijk anders opgegeven. Afgebeelde foto’s kunnen enigszins afwijken in kleur en vorm van het daadwerkelijke product.


 

4. Betalingen ; vervaltermijn


4.1 In beginsel zijn de Prepayment betalingsmodaliteiten zoals kredietkaarten ter uwer beschikking. PR-Home behoudt echter het recht om bij elke bestelling, sommige betalingsmethodes niet aan te bieden of te verwijzen naar een andere betalingsmethode. Er is geen recht op een bepaalde betaalmethode.


4.2 Bij het kiezen van de betalingsmethode Prepayment, is de aankoopprijs onmiddellijk verschuldigd. De transactiegegevens worden u overgemaakt bij ontvangst van uw bestelling. De leveringstermijnen lopen vanaf ontvangst van betaling. Bij de betalingsmethode Prepayment, kan de beschikbaarheid van het geselecteerde artikel wijzigen afhankelijk van het moment van betaling.


4.3 De Prepayment betaling gebeurt via het webwinkelportaal van de betalingsprovider Ingenico, onder meer door betaling met Maestro en creditcard (VISA en Mastercard). Ingenico is een bedrijf dat online betalingen verwerkt. Wij helpen online retailers met duidelijke en gebruiksvriendelijke betaalpagina’s, zodat het voor u eenvoudiger is online te betalen. Als u op de betaalpagina het Ingenico-logo ziet met de woorden "Payment Processed by Ingenico", dan kunt u erop vertrouwen dat uw betaling snel wordt gedaan en dat uw gegevens veilig zijn. Verdere informatie over ‘Ingenico’ vind u hier http://payment-services.ingenico.com/be/nl/support/wat-is-ingenico.


4.4 In het geval van een aankoop per creditcard volgt eerst een (pre-geautoriseerde) reservering van het bedrag bij voltooiing van de bestelling. De belasting van uw creditcardrekening wordt direct na voltooiing van de opdracht uitgevoerd.


4.5 Gelieve te willen noteren dat wij enkel betalingen aanvaarden vanaf rekeningen binnen de Europese Unie (EU). Wij aanvaarden onder geen beding de ten laste neming van geldtransactiekosten.


4.6 PR-Home behoudt zich het recht voor haar facturen enkel elektronisch te versturen ( thans per e-mail).


 

5. Taal; Sluiten overeenkomst


5.1 Overeenkomsten met betrekking tot artikelen, te koop aangeboden op PR-Home, worden uitsluitend gesloten in het Frans, in het Nederlands en in het Engels.


5.2 De presentatie van de producten op onze online boetiek vormt geen juridisch bindend aanbod maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de " Koop " knop te klikken, brengt u een bindend bod tot aankoop uit voor de artikelen in de winkelmand.


5.3 De bevestiging van de technische ontvangst van uw bestelling vindt plaats via e-mail naar het door u opgegeven adres, onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen aanvaarding van uw bestelling.


5.4 Een juridisch bindende overeenkomst houdende de aankoop van de door u bestelde artikelen ontstaat bij aanvaarding van de bestelling. De aanvaarding kan op verschillende manieren gebeuren: De bestelling van de klant (i) wordt aanvaard door een afzonderlijke verklaring per e-mail, (ii) de klant wordt uitgenodigd te betalen bij de betalingsmethode Prepayment of (iii) de klant aanvaardt het aanbod en betaalt via Ingenico. Wanneer de klant kiest voor betaling per kredietkaart, wordt de overeenkomst gesloten bij de levering van de goederen.


5.5 De klant is gedurende 5 werkdagen gebonden aan zijn bestelling in kwestie.


6. Prijs; Verzendingskosten; Aanvullende diensten


6.1 De geldende prijzen zijn de prijzen op het moment van de bestelling. De vermelde prijzen omvatten het bedrag van de bestelling, de B.T.W. van toepassing in België, evenals de bijkomende kosten.


6.2 Wij nemen de verzendingskosten ten laste voor alle leveringen in België, Nederland en Frankrijk. Onze leveringen worden in beginsel uitgevoerd tijdens werkdagen tussen 7 en 18h.


6.3 Aanvullende betaalbare diensten (zoals bijv. levering op zaterdag, late leveringen tussen 18 en 20h en de levering binnen het tijdsvenster van voormiddag/namiddag, het binnenbrengen, uitpakken en plaatsen) zijn voor bepaalde artikelen mogelijk (enkel bij levering door een gespecialiseerde transportfirma) en kunnen eventueel worden toegevoegd na telefonisch bericht.


7. Beschikbaarheid; Voorraadrisico; Opheffing leveringsverplichting; Verlenging leveringstermijnen; Vertraging; Leveringsgebied

7.1 Tal van artikelen aangeboden op PR-Home zijn beschikbaar in voorraad, zelfs bij beperkte reservehoeveelheid als gevolg van de diversiteit aan gebruikelijke verbruiksaantallen. Wanneer u als onderneming een grotere bestelling wenst te plaatsen, verzoeken wij u op voorhand met ons contact op te nemen om de beschikbaarheid te controleren.


7.2 Wij staan niet in voor het voorraadrisico, evenmin bij een verkoopovereenkomst van soortgoederen. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de levering van de goederen in voorraad en besteld bij onze leveranciers.


7.3 PR-Home behoudt zich de mogelijkheid voor zich terug te trekken uit de overeenkomst wanneer, zelfs met een samengaande aanvullingsovereenkomst, PR-Home zelf niet correct en op tijd bevoorraad is en dus niet verantwoordelijk is voor de ontbrekende beschikbaarheid, u zonder vertraging op de hoogte werd gebracht en het voorraadrisico niet werd gedragen. In geval van onbeschikbaarheid van de goederen, wordt een eventuele vooruitbetaling onverwijld terugbetaald.


7.4 Leveringstermijnen worden redelijkerwijs verlengd in geval van overmacht. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, stakingen, lock-outs, administratieve maatregelen, energie -en grondstoftekorten, knelpunten in het vervoer, operationele problemen te wijten aan bijvoorbeeld vuur, water en mechanische schade of enige andere verstoring, waar we objectief niet verantwoordelijk voor kunnen zijn. Begin en einde van dergelijke omstandigheden worden u onverwijld medegedeeld. Indien de bovengenoemde verstoring meer dan 4 weken na verval van de initiële leveringstermijnen duurt, bent u gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Elke vordering, in het bijzonder het recht op schadevergoeding, is uitgesloten.


7.5 Voor de consumenten gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de koper bij aflevering van de goederen aan de consument of aan een door deze laatste aangewezen geadresseerde. Deze bepaling geldt ondanks het gegeven of de verzending is verzekerd of niet. De overdracht of de ontvangst worden niet beïnvloed door de vertraging in de ontvangst door de koper. Anders gaat het risico over op de klant bij overdracht, levering of verzending van de goederen naar de afzender, vervoerder of elke andere persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verzending.


7.6Wanneer werd overeengekomen dat de klant naast zijn bestelling bij PR-Home specificaties opgeeft met betrekking tot de afmetingen, het ontwerp of model en de klant zich niet houdt aan de termijn om dit te doen, kan de daaruit voortvloeiende vertraging niet worden toegeschreven aan PR-Home. PR-Home behoudt zich het recht om de bestelling niet gespecifieerd binnen de voorziene termijn geheel of gedeeltelijk te annuleren.


7.7 Wegens de langere leveringstermijn, kan de levering plaatsvinden na 30 dagen.


7.8 Er wordt uitsluitend geleverd in België, Nederland en Frankrijk.


7.9 Wanneer u uw bestelling plaatst, wordt u de wijze van levering (door een meubeltransporteur of via pakket) meegedeeld. Levering via pakket : De levering van uw bestelling zal gebeuren door een transporteur gespecialiseerd in expresleveringen. Nadat uw goederen voor verzending zijn klaargemaakt, krijgt u van ons een tracking nummer waar u kunt nakijken waar uw bestelling zich bevindt. De pakjes worden aan uw voordeur geleverd. De prijzen zijn exclusief levering op een verdieping en exclusief installatie. Uw bestelling wordt via pakket geleverd binnen 10 werkdagen na de datum die bij de bestelling vermeld werd op de pagina "Beschikbaarheid". Afhankelijk van de plaats en het land waar geleverd wordt kan de levering ook vlugger gebeuren. Levering door een meubeltransporteur: De levering van uw bestelling zal door een transporteur uitgevoerd worden die gespecialiseerd is in de levering van meubels. Uw meubels zullen in een deken gewikkeld of in karton verpakt zijn of op een pallet staan, met het oog op een maximale bescherming. De transporteur neemt contact met u op om een leveringsdatum af te spreken binnen de termijn vermeld op uw besteloverzicht. Opgelet: voor u bestelt, dient u te controleren of de door u bestelde producten, in het bijzonder voor wat betreft de afmetingen en het volume, via de toegangswegen op de gewenste plaats geleverd kunnen worden. Uw meubelen worden geleverd na afspraak, in België binnen de 10 werkdagen na bevestiging van de bestelling, en in de andere landen 2 à 3 weken na bevestiging van de bestelling, en dit op de datum overeengekomen met de transporteurs van PR-Home (behoudens indien anders opgegeven op het ogenblik van de bestelling). Wanneer u uw bestelling online plaatst, wordt u een indicatieve leveringsdatum meegedeeld of zal onze leveringsdienst telefonisch met u contact opnemen, om een afspraak te maken.Op de offerte aanvaard door de koper en PR-Home dient de koper de hindernissen voor een levering via de normale toegangswegen (trappen, lift, deuren op de overloop) op de bestelbon te vermelden en ze te herhalen aan de transporteur. Voor hij bestelt, dient de koper te controleren of de door hem bestelde producten, in het bijzonder voor wat betreft de afmetingen en het volume, via de toegangswegen op de gewenste plaats geleverd kunnen worden. Het eventueel noodzakelijk plaatsen van een buitenlift gebeurd in opdracht en op kosten van de consument.Indien de transporteurs van PR-Home de producten niet op de overeengekomen datum kunnen leveren, door afwezigheid van de koper of gebrek aan informatie over de noodzaak van specifieke leveringsmiddelen, kan PR-Home bijkomende leveringskosten aanrekenen en/of de bestelling annuleren. De risico's van het product gaan op de koper over bij levering of bij de eerste aanbieding van de producten door de transporteurs van PR-Home op de met hen overeengekomen leveringsdatum.


8. Wettelijk herroepingsrecht voor de consument

8.1 De consument heeft binnen de hierna omschreven voorwaarden een herroepingsrecht: De consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling stelt om redenen voornamelijk vreemd aan zijn professionele of beroepsactiviteit:

8.2 Informatie over de herroeping Herroepingsrecht
U hebt het recht de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn telt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een derde, andere dan de vervoerder, aangewezen door de consument, materieel bezit neemt van de goederen. Om u herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons te informeren (PR-Home , Klantendienst Vijfseweg 86, 8790 Waregem; Fax+32 56 609959; Tel. 0032 56 605190; Email: info@pr-home.be) met een eenduidige verklaring, (bijv. een schrijven per post, fax of e-mail) wat betreft uw intentie onderhavige overeenkomst te herroepen. Hiertoe kan u het herroepingsformulier gebruiken dat u hier vindt. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het de verklaring te verzenden voor verval van vermelde termijn.

8.3 Uitsluiting of voortijdig verlies van het herroepingsrecht
Het recht is niet van toepassing op bevoorradingsovereenkomsten van goederen die geproduceerd dienen te worden volgens de specificaties van de klant of duidelijk dienen te worden aangepast aan uw persoonlijke noden. (Vb. zetels aangemaakt op bestelling naar keuze van de klant)

 

9. Recht op vrijwillige terugkeer tot 14 dagen na ontvangst van de goederen

9.1  Voor elke aankoop bij PR-Home kennen we, een wettelijk herroepingsrecht, van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Met dit herroepingsrecht, kan u na het verstrijken van de termijn van 14 dagen (zie Herroepingsrecht) de overeenkomst opzeggen door ons uw schriftelijk verzoek tot terugkeer te richten (bijv. per brief, fax, e-mail) binnen 14 dagen na ontvangst (begin van de termijn is de dag na ontvangst van de goederen) naar het adres vermeld punt 9.2. Voorwaarde voor de uitoefening van dit recht op vrijwillige terugkeer is dat de goederen enkel werden uitgepakt voor visualisatie en dat deze volledig in de oorspronkelijke staat, zonder schade, in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Dit recht is niet van toepassing op de producten die volgens de specificaties van de koper gefabriceerd of duidelijk gepersonaliseerd werden, of die, door hun aard, niet opnieuw verzonden kunnen worden of beschadigd kunnen raken.

9.2 De verzendingskosten zijn ten laste van de klant, behalve in geval van non-conformiteit van de artikelen. Alle sommen die de koper bij ontvangst van het geretourneerde product heeft betaald, worden hem zo snel mogelijk en ten laatste binnen 14 dagen na de datum waarop het recht van herroeping is uitgeoefend, terugbetaald, na retour van het product in perfecte staat, in de oorspronkelijke verpakking en met al het toebehoren. Gelieve uw verzoek tot terugkeer te richten naar: PR-Home -KLantendienst – Vijfseweg 86 België Fax: +32 56 609959 Email: info@pr-home.be Een formulier hiervoor kan je hier downloaden. Na goedkeuring van onzentwege, gelieve de koopwaar te versturen naar : PR-Home Vijfseweg 86 8790 Waregem – België De terugbetaling vindt plaats, wanneer u geen andere bankrekening opgeeft, op de rekening initieel gebruikt voor de betaling.

9.3 Het recht op wettelijke herroeping (zie punt 7) wordt niet beïnvloed door de regels van het recht op vrijwillige terugkeer en blijft onafhankelijk. Tot het verstrijken van de termijn voor het herroepingsrecht, zijn uitsluitend de vermelde wettelijke regels van toepassing. Het rechtop vrijwillige terugkeer beperkt evenmin de garantierechten, die onafhankelijk blijven. PR-Home behoudt zich het recht voor het recht op vrijwillige terugkeer te beperken voor speciale acties binnen de respectieve deelnamevoorwaarden.

 
10. Eigendomsvoorbehoud; Wederverkoop

10.1 De eigendom van de koopwaar wordt voorbehouden aan PR-Home tot integrale betaling van de verkoopprijs.

10.2 In de commerciële sector is ook van toepassing: de koper kan de goederen maar verkopen in het kader van een normale handelstransactie. Wij behouden ons het recht voor om het akkoord tot wederverkoop van de goederen in te trekken onder eigendomsvoorbehoud en, in geval van laattijdige betaling de overeenkomst op te zeggen en de teruggave van de producten te eisen. Vorderingen uit hoofde van de wederverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud worden ons overgedragen als zekerheid. U dient ons zo spoedig mogelijk te informeren in geval van inbeslagname van goederen onder eigendomsvoorbehoud. We verbinden ons ertoe opheffing van de zekerheden in ons voordeel te geven op vraag van de klant, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden meer dan 10% bedraagt van de gewaarborgde schuldvorderingen.

 

11. Promotiecodes

11.1 PR-Home biedt promotiecodes aan. Deze promotiecodes zijn bons die u niet kan kopen en die in het kader van reclamecampagnes, met beperkte geldigheidsduur, worden uitgedeeld.

11.2 De Promotiecodes zijn enkel geldig voor een bepaalde periode en kunnen maar éénmaal gebruikt worden tijdens het bestellingproces bij PR-Home. Sommige merken of artikelen kunnen worden uitgesloten van de promotieactie.

11.3 De waarde van de goederen dient minimum overeen te stemmen met de waarde van de promotiecode. Om administratieve redenen is het niet mogelijk het resterend saldo terug te betalen.

11.4 U kan de bon inruilen – enkel vóór de voltooiing van de bestelling – door de code van de bon in te geven via de knop in het winkelmandje. Een latere compensatie is niet mogelijk. Het tegoed van de promotiecode kan niet worden terugbetaald of vergoed.

11.5 De promotiecode kan niet worden overgedragen aan derden. Meerdere codes kunnen niet worden gecombineerd.

11.6 Indien het bedrag van de code niet volstaat voor de bestelling, kan het verschil worden vereffend via de verschillende aangeboden betalingsmethoden.

11.7 De promotiecode wordt niet terugbetaald wanneer de goederen volledig of gedeeltelijk worden teruggekeerd, gezien de promotiecode werd toebedeeld als onderdeel van een reclameactie en geen enkele tegenprestatie werd geleverd.

11.8 De aanduidingen inzake de respectieve verkoopvoorwaarden en gebruik van de promotiecodes bevinden zich op de codes zelf.


12. Cadeaubon

12.1 De cadeaubon (Coupons, die u kan kopen) kan worden omgezet voor de aankoop van artikelen op PR-Home.be.

12.2 Het tegoed van de cadeaubon kan niet worden terugbetaald of vergoed.

12.3 Cadeaubonnen kunnen enkel worden ingegeven voor de beëindiging van de bestelling. Een latere compensatie is niet mogelijk.

12.4 Indien het bedrag van de cadeaubon niet volstaat voor de bestelling, kan het verschil worden vereffend via de verschillende aangeboden betalingsmethoden.

12.5 Meerdere cadeaubonnen kunnen niet worden gecombineerd voor dezelfde bestelling.

12.6 Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van de cadeaubon. Ook zijn wij niet verantwoordelijk bij een fout in het e-mailadres van de ontvanger van de cadeaubon.

12.7 De cadeaubon is overdraagbaar. De vermenigvuldiging, uitgave of manipulatie van de bonnen is niet toegestaan.

12.8 De code van de cadeaubon wordt overgemaakt per mail bij ontvangst van betaling.

 

13. Garantie Voor materiele en/ of rechtsgebreken is PR-Home verantwoordelijk krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

14. Toepasselijk recht Voor alle transacties en andere rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Het internationale verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en elk ander akkoord tussen Staten is niet van toepassing. Deze keuze van toepasselijk recht betekent voor de klant dat de bescherming die hem wordt geboden door de dwingende bepalingen in de lidstaat van de klant (EU of Zwitserland), hem niet kunnen worden ingetrokken. In zaken met handelaren en rechtspersonen van publiek recht, is het forum voor alle geschillen met PR-Home over de huidige algemene verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten gesloten in het kader ervan, met inbegrip van vorderingen over inwisseling en bonnen, de zetel van PR-Home (momenteel: Waregem). In dit geval hebben we ook het recht om juridische stappen te ondernemen op de zetel van de klant.

 

15. Vrijwaringclausule

Als één of meer bepalingen van deze overeenkomst of delen ervan ongeldig of onvolledig

zouden zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast. Het

respectievelijk wettelijk statuut treedt in de plaats van de vervallen of ontbrekende bepaling.

 

Uw

PR-Home 

Vijfseweg 86, 8790 Waregem, België